Evidencia žiadostí

 

Špecializované zariadenie
ŠZ.pdf (854626)

04. 06. 2018

                                         Ambulantná forma špecializovaného zariadenia

---------------

04. 06. 2018

 

Domov sociálnych služieb

DSS.pdf (138863)

04. 06 2018

 

Zariadenie pre seniorov

ZpS.pdf (671187)

04. 06. 2018

Zariadenie podporovaného bývania

----------------
04.06. 2018

 

Autor:

Zverejnil: Mgr. J. Hunyák

Dňa: 04. 06. 2018 11:30