Evidencia žiadostí

 

Špecializované zariadenie


ŠZ.pdf (702577)
03. 05. 2019

                                         Ambulantná forma špecializovaného zariadenia

AF-ŠZ.pdf (122590)

03. 05. 2019

 

Domov sociálnych služieb

DSS.pdf (137865)

03. 05. 2019

 

Zariadenie pre seniorov

ZpS.pdf (958462)
03. 05. 2019

Zariadenie podporovaného bývania

ZPB.pdf (137026)
03. 05. 2019

 

Autor: IS CYGNUS

Zverejnil:  J. H.

Dňa: 03. 05. 2019 14:30