Evidencia žiadostí

 

Špecializované zariadenie

 


ŠZ.pdf (741779)
06. 09. 2021

                                 Ambulantná forma špecializovaného zariadenia

---------------------

06. 09. 2021
 

Zariadenie podporovaného bývania

ZPB.pdf (440311)
06. 08. 2021

 

Zariadenie pre seniorov

ZpS.pdf (689541)

06. 09. 2021

 

 

Autor: IS CYGNUS

Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

Dňa: 06. 09. 2021 15:25