Evidencia žiadostí

 

Špecializované zariadenie

 


ŠZ.pdf (286077)
06. 05 2021

                                 Ambulantná forma špecializovaného zariadenia

AF-ŠZ.pdf (267802)

06. 05. 2021
 

Zariadenie podporovaného bývania

ZPB.pdf (298386)
06. 05. 2021

 

Zariadenie pre seniorov

ZpS.pdf (1261553)

06. 05. 2021

 

 

Autor: IS CYGNUS

Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

Dňa: 06. 05. 2021 13:45