Evidencia žiadostí

 

Špecializované zariadenie

 

ŠZ.pdf (299774)

03. 11. 2020

                                 Ambulantná forma špecializovaného zariadenia

 

AF - ŠZ.pdf (110955)

03. 11. 2020
 

Zariadenie podporovaného bývania

ZPB.pdf (140469)
03. 11. 2020
 

 

Zariadenie pre seniorov

ZpS.pdf (1331695)

03. 11. 2020

 

 

Autor: IS CYGNUS

Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

Dňa: 03. 11. 2020 13:45