Evidencia žiadostí

 

Špecializované zariadenie


ŠZ.pdf (699271)

06. 12. 2018

                                         Ambulantná forma špecializovaného zariadenia

---------------

06. 12. 2018

 

Domov sociálnych služieb

DSS.pdf (160982)

06. 12. 2018

 

Zariadenie pre seniorov

ZpS.pdf (845638)

06. 12. 2018

Zariadenie podporovaného bývania

ZPB.pdf (138724)
06. 12. 2018

 

Autor: IS CYGNUS

Zverejnil:  J. H.

Dňa: 06. 12. 2018 07:20