Povinné informácie

Krízový plán

 

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina.pdf (2,4 MB)

 

Etický kódex

Etický kódex - SUBSIDIUM.pdf (247350)

 

Návštevné hodiny

Návštevné hodiny.pdf (439395)

 

Smernica dary

Smernica - dary.pdf (140,3 kB)

 

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám.pdf (404375)

 

Vybavovanie sťažností

Vybavovanie sťažností, riadenie nezhody.pdf (494685)

 

 

Infornačná povinnosť

Informačná povinnosť čl.13 - 7_2019.pdf (335293)
Príloha č. 1 Registrat. plán.pdf (244167)
 

 

 

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP