Povinné informácie

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina.pdf (2,4 MB)

 

Etický kódex

Eticky kódex zamestnancov.pdf (212056)

 

Návštevné hodiny

Návštevné hodiny pdf (277922)

 

Smernica dary

Smernica - dary.pdf (140,3 kB)

 

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám.pdf (404375)

 

Vybavovanie sťažností

Vybavovanie sťažností, riadenie nezhody.pdf (494685)

 

 

Infornačná povinnosť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa1.pdf (147619)
Informačná povinnosť prevádzkovateľa2.pdf (125419)

 

 

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP