ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

 

vedúca

Mgr. Ľubica Chocholová

garantka pre ošetrovateľskú starostlivosť

tel.: 058/732 14 35 kl.106,

mobil: +421 914 331 548 

email - lubica.chocholova@vucke.sk