ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

 

vedúci ÚSP a ÚSR

Mgr. Ján Hunyák

tel.: 058/732 14 35 kl.106,

mobil: +421 948 766 568

email - jan.hunyak@subsidium.sk

 

vedúca OšÚ a OpÚ

Mgr. Zuzana Balázsová

tel.: 058/732 14 35 kl.106
mobil:+421 914 331 548
 
email: zuzana.balazsova@subsidium.sk