ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

 

vedúci

Mgr. Ján Hunyák

 

tel.: 058/732 14 35 kl.106,

mobil: +421 948 766 568

email - jan.hunyak@vucke.sk