ÚSEK TECHNICKÝ

 

vedúci úseku

Pavel Fecko

tel.: 058/732 14 35, kl.104, 

mobil: +421 914 331 544

email - pavel.fecko@vucke.sk