ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

 

vedúca ÚSP a ÚSR

PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD.

tel.:058/732 14 35 kl.123

mobil: +421 948 773 486

email - ingrid.ferencikova@vucke.sk

 

vedúca OšÚ a OpÚ

Mgr. Jarmila Koroncziová

tel.: 058/732 14 35 kl.124
mobil: +421 902737 914
 
email: jarmila.koroncziova@subsidim.sk