ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

 

vedúca

PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD.

garantka pre sociálnu prácu

tel.:058/732 14 35 kl.123

mobil: +421 948 773 486

email - ingrid.ferencikova@vucke.sk