Obraz vtáky - origami

Obraz vtáky - origami

 

Použitý materiál: farebný papier, lepidlo, špagát

Rozmer výrobku: cca 30x30cm

Čas prípravy: 60-180 min.