DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŹIEB

 

vedúci

Mgr. Ján Hunyák

sociálny pracovník

tel. : 058/732 14 35 kl.119

mobil: +421 948 766 568

email - jan.hunyak@vucke.sk