Ekonomicky oprávnené náklady

 rok 2020

 

 

Výška „Ekonomicky oprávnených nákladov „ v zariadení SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS  Rožňava 

 

 

 

· 

·         SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie,   Pobytová celoročná od 41do 100 prijímateľov                    1461,55 €

   SUBSIDIUM –   Ambulantná služba   ŠZ                                                                                            199,03 €

·         SUBSIDIUM -  Zariadenie pre seniorov , Pobytová celoročná od 41do 100 prijímateľov                         1142,07 €

·         SUBSIDIUM –  Zariadenie podporovaného bývania - Pobytová celoročná do 40 prijímateľov                 788,90 €

 

 

Spracovala : Mgr. Kveta Bencová

Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

V Rožňave, 31.01.2020