Stravovanie

 

Strava sa pripravuje, podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok zostavuje komisia zriadená štatutárnym zástupcom zariadenia. Jej členom je zástupca fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba a výkon opatrení v zariadení.

Stravovanie je poskytovanie celodennej stravy – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera a druhá večera pri diabetickej diéte.

Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

 

 

 

Fotogaléria: Stravovanie