Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

 

 

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb: 

  • IV. stupeň: 55,50 €
  • V. stupeň: 66,30 €
  • VI. stupeň: 73,80 €

 

Špecializované zariadenie:

  • V. stupeň: 70,20 €
  • VI. stupeň: 77,40 €