Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

 

Špecializované zariadenie:

  • V. stupeň: 115,63 €
  • VI. stupeň: 128,96 €