Bývanie

 Za bývanie sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti /predsieň, záchod, kúpeľňa/, užívanie prevádzkového zariadenia /rozvod vody, elektrickej energie, plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie/, vybavenie obytnej miestnosti a vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, užívanie a vybavenie spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním.

Bývanie poskytujeme v 99 izbách, z toho je 75 jednoposteľových a 24 dvojposteľových.

 

 

Fotogaléria: Bývanie