AKTUALITY

 

Projekt - Haló tu som...

 
 
 
 
 

 

                                                   OZNÁMENIE

 

Zariadenie SUBSIDIUM oznamuje seniorom, rodinným príslušníkom, zamestnancom a všetkým návštevníkom, že 6.12.2019 ukončilo plánované opravy oporného múra a chody na 2. poschodí.

 

Všetkých ďakujem za trpezlivosť a tolerantnosť počas vykonávania opravných prác.

 

Ďakujem, s úctou       

 

 

V Rožňave: 9.12.2019             PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                                    poverená riadením

 
 
 

BLAHOŽELANIE

 

V zariadení SUBSIDIUM sa 20.11.2019 organizovala oslava pre našich seniorov, ktorí  v druhom polroku 2019 slávili svoje životné jubileum. Oslavu si užili v prítomnosti svojich najbližších, priateľov, známych a zamestnancov zariadenia. Naše pozvanie prijal aj pán primátor Michal Domík. Oslava bola zaujímavá aj tým, že  sa na kultúrnom programe  podieľali aj samotní oslávenci. Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme im veľa zdravia, Božieho požehnania a veľa krásnych chvíľ strávených so svojimi blízkymi v kruhu rodiny i s prijímateľmi a zamestnancami zariadenia.

 

              

 

 

V Rožňave: 30.11.2019                        PhDr. Ingrid Ferenčíková

                                                                           poverená riadením rozpočtovej organizácie

 
 
 

 

ZRUŠENIE PREDMETU ČINNOSTI

 
 
 
zastupiteľstvo KSK dňa 21. októbra 2019 schválilo zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie SUBSIDIUM ŠZ, ZpS a DSSa to: domov sociálnych služieb s miestom výkonu Betiarska 18, Rožňava k 31.12. 2019 viď.dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=145
 

 

POĎAKOVANIE

 
 
 
 

Grantový programu nadácie SPP – OPORA 2019

 
 
 
 

 

Odľahčovacia služba

Od 15. septembra 2019 poskytuje naše zariadenie aj podpornú službu vo forme odľahčovacej služby.(viď. O nás)

SUBSIDIUM odľahčovacia služba.pdf (300958)

 

 

Značka kvality v sociálnych službách

 
 
 
 
 

Oslava jubilantov

 

100.pdf (117,5 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SUBSIDIUM

Zverejnil:

Zmenené:8.7.2019