Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci.

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie SUBSIDIUM stanovuje návštevné hodiny od 29. 04. 2022:

pondelok - nedeľa :   od 08,45 hod.  -   do 11, 30hod.,            

                                    od 13,00 hod.  -   do 16,30 hod.,

 Prosíme návštevníkov, aby termín návštevy dohodli telefonicky,  minimálne deň vopred, v čase od 8,00 hod.  do  12,30  hod., na telefónnom čísle 058 7321435 alebo 0948757783. 

      Zariadenie SUBSIDIUM preferuje návštevy v exteriéri zariadenia. Návštevy  v interiéri sa uskutočňujú hlavne v prípade návštevy prijímateľa, ktorý je pripútaný na lôžko, ktorému poskytujeme paliatívnu starostlivosť a prijímateľa v terminálnom štádiu ochorenia.

       Návštevy sú povinné nahlásiť svoj príchod na recepcii zariadenia.

        V  čase zotrvania v areáli zariadenia SUBSIDIUM   musia mať návštevníci prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) respirátorom FFP 2.

 

Opustenie zariadenia prijímateľom sociálnej služby

·      Prijímateľ sociálnej služby môže opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade s Domácim poriadkom zariadenia.

·      Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko – epidemiologické odporúčania.

·      V prípade, ak po návrate do zariadenia bude prijímateľ pociťovať zhoršenie zdravotného stavu (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa), je potrebné bezodkladne kontaktovať odborný personál zariadenia, ktorý vykoná testovanie Ag testom.

·      V prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 je potrebné izolovať klienta po dobu 3 dní. Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.

·      Ďalší postup - v súlade s odporúčaniami príslušného RÚVZ.

                                                                                                                                                                 

V Rožňave: 28. 04. 2022                                        PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                                                          poverená riadením

             informačný list.pdf (199550)

COVID automat

korona.gov.sk/

 

70. výročie zariadenia SUBSIDIUM

                                        

70. výročie.pdf (664523)

Ak máte záujem potrebné informácie  a informácie o našich senioroch môžete získať na nižšie uvedených telefónnych číslach:

RIADITEĽKA: 0948 773486

 

Prijímatelia sociálnel služby  umiestnení v ŠZ na 0. podlaží: sestry 0914 331 545,

Prijímatelia soc. služby umiestnenív ŠZ na 1. podlaží: sestry 0914 331 541,

                                                                            sociálni pracovníci 0914 331 542

Prijímatelia soc. služby umiestnení v ZpS na  2. a 3. podlaží: sestry 0902 737 914,

                                                                                   sociálni pracovníci 0914 331 547

Prijímatelia soc. služby umiestnení v ZPB: 0948735396

 

 V Rožňave: 30.9.2020                                                     PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.,v.r.

                                                                                                       poverená riadením


Autor/zdroj: SUBSIDIUM
Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

Vytvorené: 25.03.2020 13:59
Upravené: 08. 04. 2022 13:10