POĎAKOVANIE

Ďakujeme sponzorom za poskytnutie ochranných pomôcok pri prevencii šírenia COVID-19:

firme GEMTEX a.s.

firme PAN-DUR s.r.o.

lekáreň Dr. MAX

firme Viktory Slovaka

nadácii TATRA banky

nadácii CARMEUSE

rod. Neubaverovej

 

 

AKTUALITY

 

Vážení rodinní príslušníci,

touto cestou si Vás dovolím informovať,

že v priebehu tohto týždňa(11. 05. 2020) sme testovali na prítomnosť COVID 19 všetkých prijímateľov zariadenia.

Všetci prijímatelia zariadenia majú negatívne výsledky.

 

Koncom apríla boli testovaní na prítomnosť COVID 19 aj zamestnanci zariadenia, taktiež s negatívnym výsledkom.

 

Všetkým ďakujem za podporu a povzbudenie.

 

Viem, že Vám a aj našim prijímateľom je smutno, že sa nemôžete vidieť a navštevovať, ale prosím Vás o trpezlivosť v tejto náročnej situácii.

Robíme všetko preto, aby sme chránili našich prijímateľov.

S pozdravom a prianím skorého stretnutia

             

                                          PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD. v.r.

                                                                               poverená riadením


Vážení rodinní príslušníci.pdf (278955)


UPOZORNENIE

V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku je zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb do odvolania.


Oznam


Vážení rodinní príslušníci.

Pre zvýšené riziko šírenia a nákazy korona vírusom Krizový  štáb prijal nasledujúce opatrenia:

-          mobilným prijímateľom všetkých zariadení sociálnych služieb udeliť s okamžitou platnosťou zákaz pohybu mimo zariadenie,

-          ak je prijímateľ sociálnej služby  na dovolenke, je možne ho do zariadenia prijať až po 1.4.2020

Ubezpečujeme Vás, že naši prijímatelia majú zabezpečené všetky potrebné služby. Ak potrebujú nakúpiť potraviny a drogistický tovar, ktorý neponúkame v bufete, na ich požiadanie tento tovar zabezpečujú zamestnanci zariadenia. Lieky zabezpečujeme v lekárňach.  Preto Vás prosíme, aby ste do zariadenia neprinášali žiadne potraviny a veci pre prijímateľov, nakoľko hrozí riziko prenosu vírusu.

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou. 

       Ak sa chcete telefonicky spojiť alebo chcete získať informácie o  senioroch, prosím kontaktujte našich zamestnancov na telefónnych číslach:

RECEPCIA: 7321435, 0948757783

SENIORI UMIESTNENÍ NA 0. POSCHODÍ: sestry 0914 331 545,

SENIORI UMIESTNENÍ NA 1. POSCHODÍ: sestry 0914 331 541, sociálni pracovníci 0914331542

SENIORI UMIESTNENÍ NA 2. a 3. POSCHODÍ: sestry 0902737914, sociálni pracovníci 0914331547

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA: 0948735396

 

Ďakujem za pochopenie.  

                                                          

 V Rožňave: 16.3.2020                                               PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                                                          poverená riadením

Zmena ošetrujúceho lekára pre zariadenie SUBSIDIUM - ŠZ a ZpSZRUŠENIE PREDMETU ČINNOSTI
zastupiteľstvo KSK dňa 21. októbra 2019 schválilo zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie SUBSIDIUM ŠZ, ZpS a DSSa to: domov sociálnych služieb s miestom výkonu Betiarska 18, Rožňava k 31.12. 2019 viď.dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=145


Odľahčovacia služba

Od 15. septembra 2019 poskytuje naše zariadenie aj podpornú službu vo forme odľahčovacej služby.(viď. O nás)

SUBSIDIUM odľahčovacia služba.pdf (300958)Značka kvality v sociálnych službáchOslava jubilantov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.pdf (117,5 kB)

 

 

Poskytnutie regionálneho príspevku

z úradu vlády Slovenskej republiky.