AKTUALITY

 

 

Práčovňa

Regionálný príspevok

Práčovňa.pdf (131730)

 

Dňa 12. februára 2019 bola  znovu spustená prevádzka práčovne v zariadení SUBSIDIUM-ŠZ,ZpS a DSS.

Na úhradu výdavkov spojených s o zriadením práčovne bol použitý regionálný príspevok  z úradu vlády Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Zdroj: SUBSIDIUM

Zverejnil:

Zmenené:12.02.2019