AKTUALITY

 

                           Vážení rodinní príslušníci, priatelia,  

 

 

 

touto cestou si Vám dovoľujem oznámiť, že v zariadení SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS Rožňava, prebehlo 19.11.2020 a 20.11.2020  testovanie prijímateľov a zamestnancov zamerané na COVID 19 antigénovými testami.

 

Všetci prijímatelia a zamestnanci zariadenia mali negatívne výsledky.

 

Ďakujem všetkým zamestnancom zariadenia SUBSIDIUM za ich zodpovedné správanie a kvalitnú prácu, ktorú vykonávajú v prospech našich prijímateľov.

 

 

 

V Rožňave: 20.11.2020                                                                                      

 

 

                                     PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                             poverená riadením

  

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci.

Touto cestou si Vás dovolím informovať, že  v prípade, ak chcete priniesť napr. osobné veci, hygienické potreby, šatstvo, potraviny, vody a pod. svojmu rodinnému príslušníkovi , môžete ich priniesť každý pracovný deň v čase od 14, 15 hod.- do 16,15 hod. pred recepciu nášho zariadenia.

Z dôvodu zvýšeného rizika šírenia a nákazy korona vírusom Vás žiadame, aby ste veci, ktoré prinesiete  mali zabalené v neporušených obaloch, ktoré sú dobre dezinfikovateľné. Veci položte na vozík umiestnený pred recepciou s označením mena a priezviska prijímateľa. Službukonajúci pracovník recepcie tieto veci preberie, vydezinfikuje neporušený obal a zabezpečí ich odovzdanie prijímateľovi. Veci, ktoré  nebudú zabalené a nebude možné ich vydezinfikovať, nebudú riadne označené, nebudú prijímateľovi doručené a skončia v komunálnom odpade. 

Službukonajúci pracovník recepcie  zaznamená prevzatie vecí v zošite na to určenom.   

V Rožňave: 23.10.2020                                                       PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.v.r.

                                                                                               poverená riadením
Vážení rodinní príslušníci.

 

 

Touto cestou si Vám dovoľujem oznámiť, že v zariadení SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS Rožňava, prebehlo testovanie prijímateľov  zamerané na COVID 19. Prijímateľov sme testovali rýchlotestami.

 

Všetci prijímatelia sociálnych služieb sú negatívni.

 

 

 

V Rožňave: 5.10.2020                                                            PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                                                             poverená riadením

                            


Zákaz návštev v našom zariadení

      

Vážení rodinní príslušníci, priatelia a návštevníci.

 

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že z dôvodu zvyšujúceho sa rizika šírenia a nákazy korona vírusom                       od 1.10.2020 až do odvolania, platí zákaz návštev prijímateľov sociálnych služieb zariadenia SUBSIDIUM.

Ubezpečujeme Vás, že naši prijímatelia majú zabezpečené všetky potrebné služby. Ak potrebujú nakúpiť potraviny a drogistický tovar, ktorý neponúkame v bufete, na ich požiadanie tento tovar zabezpečujú zamestnanci zariadenia. Lieky zabezpečujeme v lekárňach.  Preto Vás prosíme, aby ste do zariadenia neprinášali a nezasielali žiadne potraviny a veci pre prijímateľov, nakoľko hrozí riziko prenosu vírusu.

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou, bezplatné telefonické spojenie so psychologičkou.

 

 

Ak máte záujem potrebné informácie  a informácie o našich senioroch môžete získať na nižšie uvedených telefónnych číslach:

 

RIADITEĽKA: 0948 773486

  

RECEPCIA: 7321435, 0948 757 783

 

SENIORI UMIESTNENÍ NA 0. PODLAŽÍ: sestry 0914 331 545,

SENIORI UMIESTNENÍ NA 1. PODLAŽÍ: sestry 0914 331 541,

                                                                            sociálni pracovníci 0914 331 542

SENIORI UMIESTNENÍ NA 2. a 3. PODLAŽÍ: sestry 0902 737 914,

                                                                                   sociálni pracovníci 0914 331 547

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA: 0948735396

 

 

 

 V Rožňave: 30.9.2020                                                     PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.,v.r.

                                                                                                       poverená riadením

    Zákaz návštev 1.10. 2020.pdf (590855) 

                                 POĎAKOVANIE

Ďakujeme sponzorom za poskytnutie ochranných pomôcok pri prevencii šírenia COVID-19:

firme GEMTEX a.s.

firme PAN-DUR s.r.o.

lekáreň Dr. MAX

firme Viktory Slovaka

nadácii TATRA banky

nadácii CARMEUSE

rod. NeubaverovejKontakty


Vážení rodinní príslušníci.


       Ak sa chcete telefonicky spojiť alebo chcete získať informácie o  senioroch, prosím kontaktujte našich zamestnancov na telefónnych číslach:

RECEPCIA: 7321435, 0948757783

SENIORI UMIESTNENÍ NA 0. POSCHODÍ: sestry 0914 331 545,

SENIORI UMIESTNENÍ NA 1. POSCHODÍ: sestry 0914 331 541, sociálni pracovníci 0914331542

SENIORI UMIESTNENÍ NA 2. a 3. POSCHODÍ: sestry 0902737914, sociálni pracovníci 0914331547

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA: 0948735396

 Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou. 

Ďakujem za pochopenie.  

                                                          

 V Rožňave: 8.6.2020                                                                    PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD. v.r.

                                                                                                                      poverená riadením


Zmena ošetrujúceho lekára pre zariadenie SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS
ZRUŠENIE PREDMETU ČINNOSTI
zastupiteľstvo KSK dňa 21. októbra 2019 schválilo zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie SUBSIDIUM ŠZ, ZpS a DSSa to: domov sociálnych služieb s miestom výkonu Betiarska 18, Rožňava k 31.12. 2019 viď.dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=145


Odľahčovacia služba

Od 15. septembra 2019 poskytuje naše zariadenie aj podpornú službu vo forme odľahčovacej služby.(viď. O nás)

SUBSIDIUM odľahčovacia služba.pdf (300958)Značka kvality v sociálnych službáchOslava jubilantov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.pdf (117,5 kB)

 

 

Poskytnutie regionálneho príspevku

z úradu vlády Slovenskej republiky.