Návštevy v zariadení SUBSIDIUM ŠZ a ZpS

 

V rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie SUBSIDIUM stanovuje návštevné hodiny od 10.5.2021:

 

pondelok od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,       od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

utorok      od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,      od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

streda       od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,      od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

       štvrtok      od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,      od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

piatok       od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,      od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

sobota       ----------------------------------          od 13,00 hod. - 15,00 hod.,

nedeľa      ----------------------------------------------------------------------------------

 

Návštevy sú povinné termín návštevy dohodnúť v pracovných dňoch telefonicky,  minimálne deň vopred, v čase od 6,30 hod.  do  8,30 hod., na telefónnom čísle 058 7321435 alebo 0948757783.  Termín návštevy môže byť limitovaný počtom návštevníkov. Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovené pravidlá a termíny návštev.  

Pravidlá prijímania návštev: IP Ri č.8 Prijímanie návštev.pdf (802364)              

 

 

 

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci.

Touto cestou si Vás dovolím informovať, že  v prípade, ak chcete priniesť napr. osobné veci, hygienické potreby, šatstvo, potraviny, vody a pod. svojmu rodinnému príslušníkovi , môžete ich od 20.4.2021 priniesť každý pracovný deň v čase od 6,00 do 8,00 hod. pred recepciu nášho zariadenia.

Z dôvodu zvýšeného rizika šírenia a nákazy korona vírusom Vás žiadame, aby ste veci, ktoré prinesiete  mali zabalené v neporušených obaloch, ktoré sú dobre dezinfikovateľné. Veci položte na vozík umiestnený pred recepciou s označením mena a priezviska prijímateľa. Službukonajúci pracovník recepcie tieto veci preberie, vydezinfikuje neporušený obal a zabezpečí ich odovzdanie prijímateľovi. Veci, ktoré  nebudú zabalené a nebude možné ich vydezinfikovať, nebudú riadne označené, nebudú prijímateľovi doručené a skončia v komunálnom odpade. 

Službukonajúci pracovník recepcie  zaznamená prevzatie vecí v zošite na to určenom.   

 

V Rožňave: 18.4.2021                                PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                                                poverená riadením

 

 

                 

Vážení rodinní príslušníci.

   Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v  zariadení SUBSIDIUM sa 17.3. 2021 skončila mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom Covid 19.

      Prebehlo plošné testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadenia antigénovými testami,  všetci s negatívnym výsledkom.

      V zariadení prebehlo očkovanie prijímateľov.

       Prijímatelia sa opäť stravujú v jedálni, nakupujú v bufete. Bola obnovená terapeuticko- aktivizačná činnosť (s prijímateľmi pracujeme v max. 5 členných skupinkách), zabezpečujeme pobyt prijímateľov na čerstvom vzduchu (v areáli zariadenia).

 

      Veríme, že sa hygienicko - epidemiologická situácia zlepší a čoskoro sa uvidíte s Vašimi najbližšími.

       Všetkým prajem požehnané veľkonočné sviatky naplnené  láskou, zdravím a pokojom.

 

 V Rožňave: 23. 03. 2021                    PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                                               poverená riadením

 

 

 

                                                                                       

                     

 

 

Zákaz návštev v našom zariadení

      

Vážení rodinní príslušníci, priatelia a návštevníci.

 

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že z dôvodu zvyšujúceho sa rizika šírenia a nákazy korona vírusom                                                                                                                                                          od 1.10.2020 až do odvolania, platí zákaz návštev prijímateľov sociálnych služieb zariadenia SUBSIDIUM.

Ubezpečujeme Vás, že naši prijímatelia majú zabezpečené všetky potrebné služby. Ak potrebujú nakúpiť potraviny a drogistický tovar, ktorý neponúkame v bufete, na ich požiadanie tento tovar zabezpečujú zamestnanci zariadenia. Lieky zabezpečujeme v lekárňach.  Preto Vás prosíme, aby ste do zariadenia neprinášali a nezasielali žiadne potraviny a veci pre prijímateľov, nakoľko hrozí riziko prenosu vírusu.

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou, bezplatné telefonické spojenie so psychologičkou.

 

 

Ak máte záujem potrebné informácie  a informácie o našich senioroch môžete získať na nižšie uvedených telefónnych číslach:

RIADITEĽKA: 0948 773486

 

Prijímatelia sociálnel služby  umiestnení v ŠZ na 0. podlaží: sestry 0914 331 545,

Prijímatelia soc. služby umiestnenív ŠZ na 1. podlaží: sestry 0914 331 541,

                                                                            sociálni pracovníci 0914 331 542

Prijímatelia soc. služby umiestnení v ZpS na  2. a 3. podlaží: sestry 0902 737 914,

                                                                                   sociálni pracovníci 0914 331 547

Prijímatelia soc. služby umiestnení v ZPB: 0948735396

 

 V Rožňave: 30.9.2020                                                     PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.,v.r.

                                                                                                       poverená riadením


 

Autor/zdroj: SUBSIDIUM
Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

Vytvorené: 25.03.2020 13:59
Upravené: 26.03.2021 16:06