AKTUALITY

UPOZORNENIE

V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku je zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb do odvolania.

 

Oznam


Vážení rodinní príslušníci.

Pre zvýšené riziko šírenia a nákazy korona vírusom Krizový  štáb prijal nasledujúce opatrenia:

-          mobilným prijímateľom všetkých zariadení sociálnych služieb udeliť s okamžitou platnosťou zákaz pohybu mimo zariadenie,

-          ak je prijímateľ sociálnej služby  na dovolenke, je možne ho do zariadenia prijať až po 1.4.2020

Ubezpečujeme Vás, že naši prijímatelia majú zabezpečené všetky potrebné služby. Ak potrebujú nakúpiť potraviny a drogistický tovar, ktorý neponúkame v bufete, na ich požiadanie tento tovar zabezpečujú zamestnanci zariadenia. Lieky zabezpečujeme v lekárňach.  Preto Vás prosíme, aby ste do zariadenia neprinášali žiadne potraviny a veci pre prijímateľov, nakoľko hrozí riziko prenosu vírusu.

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou. 

       Ak sa chcete telefonicky spojiť alebo chcete získať informácie o  senioroch, prosím kontaktujte našich zamestnancov na telefónnych číslach:

RECEPCIA: 7321435, 0948757783

SENIORI UMIESTNENÍ NA 0. POSCHODÍ: sestry 0914 331 545,

SENIORI UMIESTNENÍ NA 1. POSCHODÍ: sestry 0914 331 541, sociálni pracovníci 0914331542

SENIORI UMIESTNENÍ NA 2. a 3. POSCHODÍ: sestry 0902737914, sociálni pracovníci 0914331547

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA: 0948735396

 

Ďakujem za pochopenie.  

                                                          

 V Rožňave: 16.3.2020                                               PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                                                          poverená riadením

Zmena ošetrujúceho lekára pre zariadenie SUBSIDIUM - ŠZ a ZpSZRUŠENIE PREDMETU ČINNOSTI
zastupiteľstvo KSK dňa 21. októbra 2019 schválilo zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie SUBSIDIUM ŠZ, ZpS a DSSa to: domov sociálnych služieb s miestom výkonu Betiarska 18, Rožňava k 31.12. 2019 viď.dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=145


Odľahčovacia služba

Od 15. septembra 2019 poskytuje naše zariadenie aj podpornú službu vo forme odľahčovacej služby.(viď. O nás)

SUBSIDIUM odľahčovacia služba.pdf (300958)Značka kvality v sociálnych službách


Oslava jubilantov

 

100.pdf (117,5 kB)

 

 

Poskytnutie regionálneho príspevku

z úradu vlády Slovenskej republiky.