OZNAM: AKTUALIZOVANÉ 10.09.2021

Informačný list 10.09.2021 - korona kontakty (3).pdf (169387)

 

Návštevy v zariadení SUBSIDIUM od 06.09.2021 Aktualizované

 

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci.

 

Touto cestou si Vás dovolím informovať, že  od 06. 09. 2021 sa menia podmienky z hľadiska pandemického semaforu. Z toho dôvodu  návštevníci v našom zariadení, ktorí neprekonali COVID-19, ktorí sú viac ako 180 dní po prekonaní COVID-19 a nie sú plne zaočkovaní musia od 06. 09. 2021 pri návšteve v našom zariadení predložiť potvrdenie  o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín, alebo negatívnom antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín.

Ostatné pravidlá prijímania návštev platia naďalej.

 

 

 

V Rožňave: 03. 09. 2021                                PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD. v.r.

                                                                                  poverená riadením

 

Virtuálne súznenie v zariadení SUBSIDIUM

Seniori zariadenia Subsidium, ako aj my všetci, sa v súčasnosti ocitáme v neľahkej dobe, ktorá nám neumožňuje osobné stretnutia v primeranej miere, v miere akú si želáme a potrebujeme. V dôsledku protipandemických opatrení dochádzalo k absencii osobných stretnutí našich seniorov so svojimi blízkymi. Táto skutočnosť mala a má nepriaznivý dopad najmä na psychickú oblasť seniorov. Vzhľadom k výraznému obmedzeniu návštev sme sa v zariadení Subsidium v Rožňave rozhodli situáciu aspoň čiastočne eliminovať zriadením wifi siete slúžiacej seniorom na online komunikáciu našich seniorov so svojimi najbližšími. Vďaka podpore Nadácie Henkel-Nadácie Centra pre filantropiu v rámci grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2021,zriadením wifi siete a následným vzájomným vizuálnym kontaktom napomôžeme seniorom a ich príbuzným, aspoň čiastočne, odbúrať strach a obavy o svojich blízkych do doby, kým nebudú vzájomný fyzický kontakt a návštevy v zariadení umožnené v plnej miere bez obmedzení.

Projektový tím zariadenia Subsidium.

wifi.pdf (253530)

 

 

 

 

 

70. výročie zariadenia SUBSIDIUM

                                        

70. výročie.pdf (664523)

 

Návštevy v zariadení SUBSIDIUM ŠZ a ZpS

 

V rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie SUBSIDIUM stanovuje návštevné hodiny od 10.5.2021:

 

pondelok od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,       od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

utorok      od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,       od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

streda       od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,       od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

         štvrtok      od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,       od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

piatok       od 8,45  hod.    do 11, 30hod.,       od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

sobota       ----------------------------------              od 13,00 hod. - 15,00 hod.,

nedeľa      ----------------------------------------------------------------------------------

 

Návštevy sú povinné termín návštevy dohodnúť v pracovných dňoch telefonicky,  minimálne deň vopred, v čase od 6,30 hod.  do  8,30 hod., na telefónnom čísle 058 7321435 alebo 0948757783.  Termín návštevy môže byť limitovaný počtom návštevníkov. Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovené pravidlá a termíny návštev.  

Pravidlá prijímania návštev: IP Ri č.8 Prijímanie návštev.pdf (802364)              

 

 

 

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci.

Touto cestou si Vás dovolím informovať, že  v prípade, ak chcete priniesť napr. osobné veci, hygienické potreby, šatstvo, potraviny, vody a pod. svojmu rodinnému príslušníkovi , môžete ich od 20.4.2021 priniesť každý pracovný deň v čase od 6,00 do 8,00 hod. pred recepciu nášho zariadenia.

Z dôvodu zvýšeného rizika šírenia a nákazy korona vírusom Vás žiadame, aby ste veci, ktoré prinesiete  mali zabalené v neporušených obaloch, ktoré sú dobre dezinfikovateľné. Veci položte na vozík umiestnený pred recepciou s označením mena a priezviska prijímateľa. Službukonajúci pracovník recepcie tieto veci preberie, vydezinfikuje neporušený obal a zabezpečí ich odovzdanie prijímateľovi. Veci, ktoré  nebudú zabalené a nebude možné ich vydezinfikovať, nebudú riadne označené, nebudú prijímateľovi doručené a skončia v komunálnom odpade. 

Službukonajúci pracovník recepcie  zaznamená prevzatie vecí v zošite na to určenom.   

 

V Rožňave: 18.4.2021                                PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                                                poverená riadením

 

 

                 

                                                                                       

Zákaz návštev v našom zariadení

      

Vážení rodinní príslušníci, priatelia a návštevníci.

 

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že z dôvodu zvyšujúceho sa rizika šírenia a nákazy korona vírusom                                                                                                                                                          od 1.10.2020 až do odvolania, platí zákaz návštev prijímateľov sociálnych služieb zariadenia SUBSIDIUM.

Ubezpečujeme Vás, že naši prijímatelia majú zabezpečené všetky potrebné služby. Ak potrebujú nakúpiť potraviny a drogistický tovar, ktorý neponúkame v bufete, na ich požiadanie tento tovar zabezpečujú zamestnanci zariadenia. Lieky zabezpečujeme v lekárňach.  Preto Vás prosíme, aby ste do zariadenia neprinášali a nezasielali žiadne potraviny a veci pre prijímateľov, nakoľko hrozí riziko prenosu vírusu.

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou, bezplatné telefonické spojenie so psychologičkou.

 

 

Ak máte záujem potrebné informácie  a informácie o našich senioroch môžete získať na nižšie uvedených telefónnych číslach:

RIADITEĽKA: 0948 773486

 

Prijímatelia sociálnel služby  umiestnení v ŠZ na 0. podlaží: sestry 0914 331 545,

Prijímatelia soc. služby umiestnenív ŠZ na 1. podlaží: sestry 0914 331 541,

                                                                            sociálni pracovníci 0914 331 542

Prijímatelia soc. služby umiestnení v ZpS na  2. a 3. podlaží: sestry 0902 737 914,

                                                                                   sociálni pracovníci 0914 331 547

Prijímatelia soc. služby umiestnení v ZPB: 0948735396

 

 V Rožňave: 30.9.2020                                                     PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.,v.r.

                                                                                                       poverená riadením


 

Autor/zdroj: SUBSIDIUM
Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

Vytvorené: 25.03.2020 13:59
Upravené: 03.06.2021 13:46