Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci.

 

Touto cestou si Vás dovolím informovať, že na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24.11.2021

od 26.11.2021 až do odvolania, platí zákaz návštev prijímateľov sociálnych služieb  a zákaz nosenia balíkov pre prijímateľov zariadenia SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS Rožňava.

Ubezpečujeme Vás, že naši prijímatelia majú zabezpečené všetky potrebné služby. Ak potrebujú nakúpiť potraviny a drogistický tovar, ktorý neponúkame v bufete, na ich požiadanie tento tovar zabezpečujú zamestnanci zariadenia. Lieky zabezpečujeme v lekárňach.  

 

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou, bezplatné telefonické spojene so psychologičkou.    

 

Ďakujem za pochopenie.  

 V Rožňave: 25.11.2021                         PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.

                                                          poverená riadením                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                            
 

 

 

                                                                                  

Virtuálne súznenie v zariadení SUBSIDIUM

Seniori zariadenia Subsidium, ako aj my všetci, sa v súčasnosti ocitáme v neľahkej dobe, ktorá nám neumožňuje osobné stretnutia v primeranej miere, v miere akú si želáme a potrebujeme. V dôsledku protipandemických opatrení dochádzalo k absencii osobných stretnutí našich seniorov so svojimi blízkymi. Táto skutočnosť mala a má nepriaznivý dopad najmä na psychickú oblasť seniorov. Vzhľadom k výraznému obmedzeniu návštev sme sa v zariadení Subsidium v Rožňave rozhodli situáciu aspoň čiastočne eliminovať zriadením wifi siete slúžiacej seniorom na online komunikáciu našich seniorov so svojimi najbližšími. Vďaka podpore Nadácie Henkel-Nadácie Centra pre filantropiu v rámci grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2021,zriadením wifi siete a následným vzájomným vizuálnym kontaktom napomôžeme seniorom a ich príbuzným, aspoň čiastočne, odbúrať strach a obavy o svojich blízkych do doby, kým nebudú vzájomný fyzický kontakt a návštevy v zariadení umožnené v plnej miere bez obmedzení.

Projektový tím zariadenia Subsidium.

wifi.pdf (253530)

 

 

 

 

 

70. výročie zariadenia SUBSIDIUM

                                        

70. výročie.pdf (664523)

                                                                                       

Zákaz návštev v našom zariadení

      

Vážení rodinní príslušníci, priatelia a návštevníci.

 

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že z dôvodu zvyšujúceho sa rizika šírenia a nákazy korona vírusom                                                                                                                                                          od 1.10.2020 až do odvolania, platí zákaz návštev prijímateľov sociálnych služieb zariadenia SUBSIDIUM.

Ubezpečujeme Vás, že naši prijímatelia majú zabezpečené všetky potrebné služby. Ak potrebujú nakúpiť potraviny a drogistický tovar, ktorý neponúkame v bufete, na ich požiadanie tento tovar zabezpečujú zamestnanci zariadenia. Lieky zabezpečujeme v lekárňach.  Preto Vás prosíme, aby ste do zariadenia neprinášali a nezasielali žiadne potraviny a veci pre prijímateľov, nakoľko hrozí riziko prenosu vírusu.

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou, bezplatné telefonické spojenie so psychologičkou.

 

 

Ak máte záujem potrebné informácie  a informácie o našich senioroch môžete získať na nižšie uvedených telefónnych číslach:

RIADITEĽKA: 0948 773486

 

Prijímatelia sociálnel služby  umiestnení v ŠZ na 0. podlaží: sestry 0914 331 545,

Prijímatelia soc. služby umiestnenív ŠZ na 1. podlaží: sestry 0914 331 541,

                                                                            sociálni pracovníci 0914 331 542

Prijímatelia soc. služby umiestnení v ZpS na  2. a 3. podlaží: sestry 0902 737 914,

                                                                                   sociálni pracovníci 0914 331 547

Prijímatelia soc. služby umiestnení v ZPB: 0948735396

 

 V Rožňave: 30.9.2020                                                     PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.,v.r.

                                                                                                       poverená riadením


 

Autor/zdroj: SUBSIDIUM
Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

Vytvorené: 25.03.2020 13:59
Upravené: 25. 11. 2021 09:10