AKTUALITY

                            


Návštevy v našom zariadení

           

                                   Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci,

touto cestou si Vás dovolím informovať, že od 1.9.2020 upravujeme návštevné hodiny v našom zariadení.

      

V rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie SUBSIDIUM stanovuje návštevné hodiny:

                                

pondelok od  9,00  hod.    do 11,00 hod.,    -  od 13,00 hod.   do 15,00 hod.,

utorok     

 streda                                                             -  od  13,00 hod.   do  17,15 hod.,  

 štvrtok     

 piatok       od  9,00  hod.     do 11,00 hod.,   - od 13,00 hod.    do 15,00 hod.,

 sobota       od  9,00  hod.     do 11,00 hod.,                       

 nedeľa      od  9,00  hod.     do 11,00 hod.,   


    Návštevy sú povinné postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

Návštevy sú povinné svoj príchod nahlásiť v pracovný deň, minimálne deň vopred, v čase od 8,00 hod.  do  9,00 hod., na telefónnom čísle 0914 331 547.

 

Návštevy sú povinné v čase zotrvania v zariadení SUBSIDIUM mať prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo inou vhodnou prikrývkou, na rukách musia mať rukavice.

Návštevy sú povinné vyplniť čestné prehlásenie o tom, že nemajú príznaky COVID 19 (dýchavičnosť, kašeľ, teplota)  a neboli v styku s osobou u ktorej sa vyskytol COVD 19.

 

Návštevy sú povinné v čase príchodu podrobiť sa  meraniu telesnej teploty. V prípade teploty nad 37,5 stupňov  pracovníci neumožnia stretnutie návštevy s prijímateľom.

 

Maximálna dĺžka návštevy je 30 minút.

 

Jedného prijímateľa môžu  súčasne navštíviť maximálne 2 osoby, staršie ako 15 rokov .

 

Návštevy nemôžu podávať prijímateľom jedlo, ovocie, nápoje (z dôvodu odkrytia horných dýchacích ciest prijímateľa). Ak návštevy prinesú prijímateľovi napr. jedlo, ovocie, nápoje poverený pracovník ich zoberie na izbu, kde ich prijímateľ skonzumuje.   

 

     Návštevy mobilných prijímateľov a prijímateľov,  ktorých  zdravotný stav dovoľuje zotrvať v invalidnom vozíku sa uskutočnia v exteriéri zariadenia (altánky, lavičky, priestor pred jazierkom, pred vstupom do zariadenia).

  

Z dôvodu dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení dokážeme počas 30 minút  zabezpečiť návštevu  maximálne pre 4  rodinných príslušníkov.

V prípade nedodržania týchto pravidiel alebo v prípade ak návštevy trpia niektorým z príznakov uvedeným v čestnom prehlásení, alebo sa stretli s osobou infikovanou COVID-19, sociálni pracovníci neumožnia stretnutie návštevy a prijímateľa zariadenia.


Tento informačný list platí od 27.8.2020 do odvolania.

 

                                                                  PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.v.r.

                                                                         poverená riadením
POĎAKOVANIE

Ďakujeme sponzorom za poskytnutie ochranných pomôcok pri prevencii šírenia COVID-19:

firme GEMTEX a.s.

firme PAN-DUR s.r.o.

lekáreň Dr. MAX

firme Viktory Slovaka

nadácii TATRA banky

nadácii CARMEUSE

rod. NeubaverovejKontakty


Vážení rodinní príslušníci.


       Ak sa chcete telefonicky spojiť alebo chcete získať informácie o  senioroch, prosím kontaktujte našich zamestnancov na telefónnych číslach:

RECEPCIA: 7321435, 0948757783

SENIORI UMIESTNENÍ NA 0. POSCHODÍ: sestry 0914 331 545,

SENIORI UMIESTNENÍ NA 1. POSCHODÍ: sestry 0914 331 541, sociálni pracovníci 0914331542

SENIORI UMIESTNENÍ NA 2. a 3. POSCHODÍ: sestry 0902737914, sociálni pracovníci 0914331547

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA: 0948735396

 Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou. 

Ďakujem za pochopenie.  

                                                          

 V Rožňave: 8.6.2020                                                                    PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD. v.r.

                                                                                                                      poverená riadením


Zmena ošetrujúceho lekára pre zariadenie SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS
ZRUŠENIE PREDMETU ČINNOSTI
zastupiteľstvo KSK dňa 21. októbra 2019 schválilo zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie SUBSIDIUM ŠZ, ZpS a DSSa to: domov sociálnych služieb s miestom výkonu Betiarska 18, Rožňava k 31.12. 2019 viď.dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=145


Odľahčovacia služba

Od 15. septembra 2019 poskytuje naše zariadenie aj podpornú službu vo forme odľahčovacej služby.(viď. O nás)

SUBSIDIUM odľahčovacia služba.pdf (300958)Značka kvality v sociálnych službáchOslava jubilantov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.pdf (117,5 kB)

 

 

Poskytnutie regionálneho príspevku

z úradu vlády Slovenskej republiky.