Náš tím

SUBSIDIUM

 

Štatutárny zástupca

PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD.

                                                      poverená riadením

Telefón: 058/734 35 04

Mobil: +421 948 773486

          

Email: ingrid.ferencikova@vucke.sk

 

 

ekonómka:

Ing. Stanislava Jánošdeáková

tel.: 058/732 14 35, kl. 105

email - stanislava.janosdeakova@vucke.sk

účtovníčka:

Adriena Máťašová

tel.: 058/732 14 35, kl. 113

email - adriena.matasova@subsidium.sk

 
 

personalistka:

Mgr. Erika Mitríková

tel.:058/732 14 35, kl.117,

mobil: +421 914 331 549

email - erika.mitrikova@vucke.sk, erika.mitrikova@subsidium.sk

referentka PaM:

Sylvia Domiková

tel: 058/732 14 35, kl. 117

mobil: +421 914 331 549

email - sylvia.domikova@vucke.sk

referent prevádzokovo - technických činností:

Ing. Peter Prékop

tel.: 058/732 14 35, kl. 104

email - peter.prekop@vucke.sk

referentka odborných činností:

Mgr. Ivana Gregorová

tel.: 058/732 14 35, kl. 113

email - ivana.gregorova@subsidium.sk

referentka pre sociálno - ekonomické činnosti:

Mgr. Lenka Liptáková

tel.:058/732 14 35, kl. 108

mobil: +421 914 331 546 

email - lenka.liptakova@subsidium.sk

správa majetku:


  

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

 

vedúci

Mgr. Ján Hunyák

 

tel.: 058/732 14 35 kl.106,

mobil: +421 948 766 568

email - jan.hunyak@subsidium.sk

          

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

 

vedúca

PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD.

garantka pre sociálnu prácu

tel.:058/732 14 35 kl.123

mobil: +421 948 773 486

email - ingrid.ferencikova@vucke.sk

ÚSEK STRAVOVACÍ

 

vedúca úseku

Bc. Kristína Mertanová

tel.. 058/732 14 35, kl.116,

mobil: +421 914 331 543

email - kristina.mertanova@vucke.sk