Nadštandardné služby poskytované pre verejnosť

 

 

Nadštandardné služby poskytované pre verejnosť v zariadení

SUBSIDIUM ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, Rožňava

 

Cvičebný program zameraný na chrbticu

Tréning pamäti

Muzikoterapia

Arteterapia

 

 

 

Miesto konania: SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18,  Rožňava

 

Termín konania:  (každý pracovný utorok, podľa rozpisu)                           

    Cvičebný program zameraný na chrbticu -  prvý utorok v mesiaci

                                                     Tréning pamäti -  druhý utorok v mesiaci

                                                      Muzikoterapia -   tretí utorok v mesiaci

                                                            Arteterapia  - štvrtý utorok v mesiaci

 

Čas konania:  14:00 -15:00 hod.

Dĺžka trvania terapií: 60 minút

Počet účastníkov terapií:  5 až 10

 

Cenník

Cvičebný program zameraný na chrbticu...............4,30 €/terapia

Tréning pamäti ..................................................7,50 €/terapia

Muzikoterapia.....................................................7,50 €/terapia

       Arteterapia ..........................................................7,50 €/terapia      

Úhrada sa rozráta medzi jednotlivých účastníkov terapií.

Vysvetlenie úhrad:

(počet € za terapiu : počet účastníkov terapie = výsledná suma pre jedného účastníka)

napr.: 7,50 € :10 účastníkov terapie = 0,75 € pre jedného účastníka terapie