PLÁN ČINNOSTI  PODPORNEJ SKUPINY NA ROK 2019

PLÁN ČINNOSTI PODPORNEJ SKUPINY  NA ROK 2018

 

JANUÁR :                            22. 1. 2019

                                    Špecifiká starostlivosti o príbuzného s demenciou v domácom prostredí.

                                   Podporná skupina pre rodinných opatrovateľov - posilovanie pozitívnych hondnôt v starostlivosti

FEBRUÁR :                         26. 2. 2019

Sociálne poradenstvo

                        Stretnutie a  poradenstvo s diétnou sestrou

MAREC :                  20. 3. 2019

                                   Týždeň mozgu

                                   Sociálne poradenstvo

APRÍL :                    30. 4. 2019

                                   Sociálne poradenstvo

Stretnutie a poradenstvo so psychiatrom

MÁJ :                        28. 5. 2019

                                   Sociálne poradenstvo

                                    Deň matiek – slávnostné posedenie s prizvaním podpornej skupiny

JÚN :                         25. 6. 2019

                                    Sociálne poradenstvo

                                   Juniáles – s pozvaním podpornej skupiny

JÚL :                         30. 7. 2019

                                   Sociálne poradenstvo

                                  Kognitívna aktivizácia seniorov - praktické ukážky

AUGUST:                 27. 8. 2019

                                    Sociálne poradenstvo

                                 Predstavenie reminiscenčnej terapie

SEPTEMBER:         24. 9. 2019

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Predstavenie terapie Snozelen

OKTÓBER:              29. 10. 2019

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Mesiac úcty k starším – slávnostné posedenie

NOVEMBER:          26. 11. 2019

                                    Sociálne poradenstvo

                                    Stretnutie a poradenstvo s muzikoterapeutom

DECEMBER:          17. 12. 2019

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Mikulášske posedenie s prizvaním podpornej skupiny

 

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa starajú o svojich príbuzných, známych  trpiacich  Alzheimerovou chorobou na naše stretnutia.

 

Stretnutia sa uskutočňujú vždy o 13:00 hod.

Zmena programu z neočakávaných dôvodov vyhradená.

 

Vybavuje:  Mgr. Monika Galovičová Kissová

                     Bc. Renáta Lazányiová

 

 

 

V Rožňave, dňa: 18. 12. 2018                                                 Ing. Mária Wernerová v.r..