PLÁN ČINNOSTI  PODPORNEJ SKUPINY NA ROK 2017

PLÁN ČINNOSTI PODPORNEJ SKUPINY  NA ROK 2018

 

JANUÁR :                            23. 1. 2018

                                    Sociálne poradenstvo

                                   Stretnutie a poradenstvo s muzikoterapeutom

FEBRUÁR :                         27. 2. 2018

Sociálne poradenstvo

                        Stretnutie a  poradenstvo s diétnou sestrou

MAREC :                  27. 3. 2018

                                   Týždeň mozgu

                                   Sociálne poradenstvo

APRÍL :                    24. 4. 2018

                                   Sociálne poradenstvo

Stretnutie a poradenstvo so psychiatrom

MÁJ :                        29. 5. 2018

                                   Sociálne poradenstvo

                                    Deň matiek – slávnostné posedenie s prizvaním podpornej skupiny

JÚN :                         26. 6. 2018

                                    Sociálne poradenstvo

                                   Juniáles – s pozvaním podpornej skupiny

JÚL :                         31. 7. 2018

                                   Sociálne poradenstvo

AUGUST:                 28. 8. 2018

                                    Sociálne poradenstvo

SEPTEMBER:         25. 9. 2018

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Stretnutie s neurológom

OKTÓBER:              30. 10. 2018

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Mesiac úcty k starším – slávnostné posedenie

NOVEMBER:          27. 11. 2018

                                    Sociálne poradenstvo

                                    Stretnutie a poradenstvo s ergoterapeutom

DECEMBER:          18. 12. 2018

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Mikulášske posedenie s prizvaním podpornej skupiny

 

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa starajú o svojich príbuzných, známych  trpiacich  Alzheimerovou chorobou na naše stretnutia.

 

Stretnutia sa uskutočňujú vždy o 13:00 hod.

Zmena programu z neočakávaných dôvodov vyhradená.

 

Vybavuje:  Mgr. Monika Galovičová Kissová

                     Bc. Renáta Lazányiová

 

 

 

V Rožňave, dňa: 18. 12. 2017                                                  Ing. Mária Wernerová v.r..