Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

 

 

Od 1.1.2015 je (SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS ) zaradené medzi kontaktné body Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Od 24.3.2017 je SUBSSIDIUM ŠZ a ZPS  zaradené medzi kontaktné miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

 

 

                                     Poslaním  kontaktného miesta SAS je :

  • poskytnúť pomoc rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí
  • distribuovať informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou
  • sprostredkovať užitočné rady a informácie do týchto rodín
  • realizovať pravidelné stretnutia príbuzných - podporné skupiny a prednášky pre rodinných opatrovateľov  s cieľom pomoci v domácej starostlivosti.

 

 

     

Týž