Kontakt

 

SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj

Betliarska ulica č.18 , 048 01 Rožňava

ústredňa: 058/732 14 35, 058/732 29 46

IČO: 0000695327

DIČ: 2020941208

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0018 6193

www.subsidium.webnode.sk

tel. riaditeľňa: 058/734 35 04

mobil:+421 948 773 486

ingrid.ferencikova@vucke.sk