Kontakt

 

SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj

Betliarska ulica č.18 , 048 01 Rožňava

ústredňa: 058/732 14 35, 058/732 29 46

tel. riaditeľ: 058/734 35 04

mobil:+421 914 331 540

subsidium@vucke.sk