2012

 1. Žolíkový turnaj 2012.pdf (316 kB)

 2. Týždeň otvorených dverí.pdf (124 kB)

 3. Výlet do Betliara s.pdf (124 kB)

 4. Jubilanti I.pdf (322,2 kB)

 5. Návšteva kúpeľov Číž.pdf (219,3 kB)

 6. Fašiangová zábava 2012.pdf (362,4 kB)


2013
 

 1. Žolíkový turnaj 2013.pdf (251,4 kB)

 2. Blumiáda 2013.pdf (154 kB)

 3. Fašiangy 2013.pdf (331,9 kB)

 4. Týždeň mozgu 2013.pdf (353,1 kB)

 5. Deň matiek.pdf (200485)

 6. Oslava jubilantov1.pdf (671330)

 7. Agtelek.pdf (419074)

 8. Športové dopoludnie.pdf (388305)

 9. Biela noc.pdf (287414)

 10. Oslava jubilantov2.pdf (492313)

 11. Mikuláš.pdf (635390)2014

 1. Žolíkový turnaj.pdf (247925)
 2.  Karneval.pdf (391514)
 3. Sútaž Boocia.pdf (200388)
 4. Týždeň mozgu.pdf (267964)
 5. Výlet Betliar.pdf (378317)
 6. Jubilanti.pdf (216299)
 7. Stretnutie s rodinou.pdf 15.10.2014
 8. Jubilanti II.pdf (210888)
 9. Workshop BS.pdf (264613)
 10. Mikuláš 2014.pdf (269447)

 

2015

 1. Žolíkový turnaj 8.1.2015.pdf (181133)
 2. Fašiangy 2015.pdf (48451)
 3. MAREC MESIAC KNIHY.pdf (163589)
 4. Týždeň mozgu 2015.pdf (108034)
 5. Mikuláš 2015.pdf (347079)

 

2016

 1. Žolíkový turnaj 2016.pdf (202288)
 2. Fašiangy 2016.pdf (319593)
 3. Týždeň mozgu 2016.pdf (492440)2017

 1. Žolíkový turnaj 2017.pdf (289101)
 2. Fašiangy 2017.pdf (337917)
 3. Deň matiek -.pdf (277102)
 
 

                                                                  2018

 
 

                                                                 2019