Dobrovoľníctvo

Staňte sa dobrovoľníkmi v zariadení

SUBSIDIUM

Hľadáte spôsob  ako zmysluplne tráviť voľný čas? Ak chcete ponúknuť svoj čas a prítomnosť seniorom, potom práve pre Vás je tu možnosť zapojiť sa.

Zabezpečíme Vám kompletné zaškolenie potrebné pre prácu so seniormi a stálu podporu počas vykonávania Vašej dobrovoľníckej služby.

Cieľ dobrovoľníckej činnosti

Dobrovoľníci sú vyškolení tak, aby mohli seniorov sprevádzať a zároveň napomôcť k rozvoju mentálnych, pamäťových, pohybových, alebo umeleckých zručností seniorov.

Dobrovoľníci počas roka navštevujú raz do týždňa jedného alebo viacerých seniorov a spolu s nimi vykonávajú jednotlivé činnosti, akými sú rozhovor, čítanie knihy, prechádzka, kresby, modelovanie, manuálna činnosť a niekedy len tichá prítomnosť. Často vedú rozhovory o spoločenskom dianí, o osobnom živote seniorov, o všetkom, čo ich zaujíma. Program stretnutí vždy závisí od rozpoloženia a záujmu seniorov.

Prínosy pre dobrovoľníkov:

Dobrovoľníci sa učia zo životnej múdrosti, tradícii a hodnôt, ktorými sa seniori v živote riadili.

Seniori dobrovoľníckom umožnia spoznať veľa nového o prežívaní starnutia, staroby, o prijímaní životných radostí a ťažkostí, o umieraní...

Dobrovoľníci získajú nové skúsenosti a zručnosti dôležité pre ich osobnostný a profesionálny rast.

      Benefity pre dobrovoľníkov:

Možnosť účasti na kultúrnych – spoločenských podujatiach v našom zariadení, občerstvenie, strava, dovoz a odvoz, cvičebný program zameraný na chrbticu, tréning pamäti, muzikoterapia, arteterapia.

 

Koordinátori: PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD.

                        Mgr. Ingrid Kelemenová

Tel.: 058/732 14 35

 

Dobrovolníci.pdf (158344)

 

 

Pozvánka