SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Rožňava

poskytuje aj ambulantnú formu špecializovaného zariadenia

 

 

AMBULANTNÁ FORMA (DENNÝ POBYT) je pre všetkých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a potrebujú aktivizáciu a odbornú starostlivosť.

 

Pre prijímateľa sociálnej služby to prináša  udržiavanie mentálnych a fyzických schopností, psychickej pohody, aktivizačný a terapeutický program a po skončení denného pobytu návrat do známeho domáceho prostredia.

 

Pre rodinu prináša možnosť pokračovať v zamestnaní rodinného príslušníka, podporu rodinnej súdržnosti, oddialenie predčasného umiestnenia v zariadení sociálnych služieb, regeneráciu síl opatrovateľa počas pracovných dní.

 

V našom zariadení poskytujeme:

Sociálne poradenstvo


Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť:

      • bazálnú stimuláciu - nefarmakologický  prístup v ošetrovateľskej starostlivosti

 

Rehabilitačnú    činnosť

 

Sociálnu rehabilitáciu:

     • ergoterapiu

     • arteterapiu

     • tréning pamäti

     • reminiscenčnú terapiu

     • tanečno-pohybovú terapiu

     • muzikoterapiu

     • rezonančnú muzikoterapiu

     • hudobno- náboženské dopoludnia

     • dopoludnia so psíkom

     • kultúrnu a záujmovú činnosť

     • podporu účasti na spoločenskom živote

 


 

 

SUBSIDIUM 2016.pdf (342216)