SUBSIDIUM

ROŽŇAVA

            

 Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj