SUBSIDIUM

ROŽŇAVA

            

 Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

                               

 

                                                         

 

                       
 
 
 

Ďakujeme sponzorom

GEMTEX, a.s., Rožňava

Smart Guard, s.r.o., Rožňava

Jozef Zetyák, Dr. Nona