PLÁN ČINNOSTI  PODPORNEJ SKUPINY NA ROK 2017

 

JANUÁR :                 24.1.2017

                                  Sociálne poradenstvo

                                  Informácie o pláne poskytovania sociálnych služieb na rok 2017

FEBRUÁR :              21.2.2017

  Sociálne poradenstvo

  Stretnutie a  poradenstvo s ergoterapeutom

MAREC :                  21.3 2017

                                   Týždeň mozgu

                                   Sociálne poradenstvo

APRÍL :                    25.4.2017

                                   Sociálne poradenstvo

                        Stretnutie a  poradenstvo s diétnou sestrou

MÁJ :                        23.5.2017

                                   Sociálne poradenstvo

                                    Deň matiek – slávnostné posedenie s prizvaním podpornej skupiny

JÚN :                         27.6.2017

                                    Sociálne poradenstvo

                                   Juniáles – s pozvaním podpornej skupiny

JÚL :                         25.7.2017

                                   Sociálne poradenstvo

AUGUST:                 22.8.2017

                                    Sociálne poradenstvo

SEPTEMBER:         26.9.2017

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Stretnutie s neurológom

OKTÓBER:              24.10.2017

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Mesiac úcty k starším – slávnostné posedenie

NOVEMBER:          21.11.2017

                                    Sociálne poradenstvo

                                    Stretnutie a poradenstvo so psychiatrom

DECEMBER:          19.12.2017

                                   Sociálne poradenstvo

                                   Mikulášske posedenie s prizvaním podpornej skupiny

 

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa starajú o svojich príbuzných, známych  trpiacich  Alzheimerovou chorobou na naše stretnutia.

 

Stretnutia sa uskutočňujú vždy o 13:00 hod.

Zmena programu z neočakávaných dôvodov vyhradená.

 

Vybavuje:  Mgr. Monika Galovičová Kissová

                     Bc. Renáta Lazányiová

 

V Rožňave, dňa: 11. 1. 2017                                                       Ing. Mária Wernerová v.r.

 

 

 

 Plán činnosti podpornej skupiny na rok 2017.pdf (239775)