Pozvánky

POZVÁNKA

 

 

Zariadenie SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS v rámci Týždňa dobrovoľníctva Vás srdečne pozýva na:

 

 

 

 

1.    Dobrovoľníctvo v zariadení SUBSIDIUM - 18.9. 2017 o 10:00 hod. v kultúrnej miestnosti nášho zariadenia

           Program:  Prezentácia zariadenia SUBSIDIUM

                             Dobrovoľníctvo v sociálnych službách

                             Činnosť dobrovoľníkov v zariadení SUBSIDIUM

                             Ja som dobrovoľník ...

                             Diskusia

 

2.    Športový deň – 19.9.2017 o 10:00 hod. na ihrisku zariadenia

          Program:  Športové disciplíny pre prijímateľov soc. služieb,    dobrovoľníkov, rodinných príslušníkov, priateľov, známych

                            Cvičme v rytme, ruské kolky, šípky, hod na cieľ, slalom s loptičkou, hokejbal

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Mária Wernerová v.r.

                                                                                                       riaditeľka

 

Prosíme potvrdiť Vašu účasť do 13.9.2017.

Kontakt:

SUBSIDIUM - ŠZ, Zps a DSS

Betliarska 18, 048 01 Rožňava

ingrid.ferencikova @vucke.sk

058/732 14 35, +421 948 773 774